Nia kvůli mateřské dovolené zatím neprobíhá.
Sledujte změny na fb
>>  facebook stránka
Více informací na www.thinkyoga.cz/portfolio_page/nia

Fyzioterapie & Rehabilitace

Fyzioterapie je zdravotnický obor, který se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí funkčních poruch pohybového aparátu, dále léčbou poúrazových a pooperačních stavů. Fyzioterapeutické postupy vychází z anatomie, fyziologie, kineziologie a biomechaniky.

Fyzioterapeuti se v průběhu studia seznámí i s obory klinické medicíny – ortopedie, neurologie, chirurgie, traumatologie, interny a dalších medicínských oborů. Fyzioterapeut řeší diagnózy dětského i dospělého věku v akutním i chronickém stádiu.

Nejčastěji léčím

  • bolest hlavy a krční páteře
  • bolest ramenního, kolenního a kyčelního kloubu
  • poúrazové a pooperační stavy
  • vadné držení těla, skolióza
  • brnění prstů na rukách a nebo na nohách
  • individuální terapie během těhotenství a po porodu
  • terapie jizvy
  • časté distorze kotníků

Kontakt | napsat vzkaz

Zuzuana Širůčková

Mgr. Zuzana Širůčková

+420 386 323 094
+420 774 402 115

Dům služeb - 2.patro
Senovážné náměstí 232/9
370 00 České Budějovice

Fyzioterapie & Rehabilitace

Cílem fyzioterapie je obnova pohybových a fyziologických funkcí člověka a jeho návrat k plnohodnotnému bezbolestnému životu. Fyzioterapeut, jako odborník ve svém oboru, stanoví kombinací jemu známých a dostupných metod pacientovi terapii na míru. V terapii používá celostní pohled na pacienta. Čili neléčí pouze místo bolesti, ale jako odborník na funkci pohybového aparátu ví, že bolest jednoho segmentu zákonitě ovlivní i okolní segmenty. Zároveň si uvědomuje, že na pohybový aparát má silný vliv i psychika.

Fyzioterapeut získává odbornou způsobilost absolvováním vysokoškolského studia – bakalářského nebo magisterského studijního programu. Studium fyzioterapie vychází ze znalostí anatomie, kinesiologie, biomechaniky, fyziologie a neurofyziologie. Fyzioterapeuti se v průběhu studia seznámí i s obory klinické medicíny – ortopedie, neurologie, chirurgie, traumatologie, interny a dalších medicínských oborů. Od školního roku 2004/2005 jsou fyzioterapeuti pouze vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, pro které platí povinnost celoživotního vzdělávání v oboru. Fyzioterapeut řeší diagnózy dětského i dospělého věku v akutním i chronickém stádiu. Velkým odvětvím fyzioterapie je také fyzioterapie u sportovců.

Nejčastější obtíže dětského věku jsou: centrální koordinační porucha, dětská mozková obrna, asymetrické držení hlavy (torticolis), vadné držení těla, skoliosa, plochá noha, další ortopedické vady a neurologická onemocnění. U dospělých fyzioterapeut nejčastěji řeší bolesti páteře a hlavy, bolesti kloubů, poúrazové stavy, stavy po cévní mozkové příhodě a jiná neurologická onemocnění včetně periferních paréz.

Techniky měkkých tkání

Techniky měkkých tkání

Slouží k obnovení protažitelnosti a posunlivosti jednotlivých vrstev měkkých tkání - kůže, podkoží, fascie a svalu. Při bolestivých stavech dochází reflexními změnami k omezení jejich protažitelnosti a posunlivosti. Jejich obnova je v terapii krokem číslo jedna.

Mobilizace kloubních blokád

Mobilizace kloubních blokád

Představují jemné pružení do směru omezení kloubní vůle. Občas mohou být doprovázeny zvukovým fenoménem (lupnutím) a jsou následovány zmírněním bolesti. Nejedná se o nárazové manipulace, které mohou vést k degenerativním změnám obratlů.

Metoda dle Roswithy Brunkow

Metoda dle Roswithy Brunkow

Je metoda vzpěrných cvičení, která vede k cílené aktivaci diagonální svalových řetězců a k rovnoměrné spolupráci svalů na přední a zadní straně těla. Vzpěrná cvičení vychází ze správného nastavení aker horních a dolních končetin a využívají polohy motorického vývoje. Pomocí těchto vzpěrných cvičení dochází k fyziologickému napřímení páteře, k aktivaci oslabených svalových skupin a tím k velice účinné terapii i prevenci bolesti páteře a periferních kloubů.

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace

Je soustava cviků používajících se k terapii funkčních poruch. Cvičením dochází k pozitivnímu ovlivnění klenby nohy, k rovnoměrnému zatížení chodidla a tím ke stabilizaci hlezenního a kolenního kloubu. Jednotlivé cviky se nejdříve cvičí na pevné podložce a poté se využívají balanční plochy.

Koncept Propriofoot

Koncept Propriofoot

Ideální volba pro nestabilní kotníky nebo bolavá kolena. Pomocí různě pohyblivých destiček dochází ke zlepšení funkce nohy. Cvičení se čtyřmi destičkami Propriofoot má přiznivý vliv na klenby nohy, na rovnoměrné zatížení chodidla a tím příznivě ovlivňuje stabilitu kotníku. Navíc postupným zapojením celého těla dochází také ke zlepšení balančních schopností.

Cvičení na velkém míči & Bosu

Cvičení na velkém míči & Bosu

Velký míč se nejčastěji používá při vertebroalgických syndromech (bolesti zad). Využívá se pro relaxaci hypertonních svalů a nebo pro využítí labilní plochy pro zapojení hluboce uložených svalů. Tyto svaly se skládají ze svalů upínajících se na páteř a ze svalů pánevního dna. Bosu má podobný rozsah využití. Navíc je možné Bosu použít pro nácvik kroku na obou stranách míče. Při cvičení na labilních plochách je možné cvičit cíleně pro zapojení zejména hluboce uložených svalů a nebo pro kompletní zapojení celého těla.

Kinesiotaping

Kinesiotaping

Je 24hodinová terapie pomocí pružných pásek, založená na tělu vlastních reparačních procesech. Tyto pásky, podobající se svojí elasticitou kůži, aktivují nervovou a oběhovou soustavu. Kinesiotaping vychází z poznatků kineziologie a je také nazýván jako "funkční" taping. Znamená to, že narozdíl od ostatních technik, zde nedochází k imobilizaci daného segmentu, ale naopak jeho pohyblivost je stále zachována v plném rozsahu a tím neovlivní celkovou motoriku. Kinesiotaping je možné aplikovat pomocí několika technik. Od techniky pro vstřebání otoku až po zpevnění nestabilního ramenního kloubu před sportovním výkonem. Kinesiotaping je velkým pomocníkem při bolestivých stavech (menstruační bolesti, bolest bederní páteře, bolest kolenního kloubu), při poúrazových a pooperačních stavech (hojení jizvy, podpora a korekce daného segmentu, odstranění otoku), při přetížení svalu nebo při snížené aktivaci svalu vede taping k normalizaci svalového napětí.

Fyzikální terapie - ultrazvuk

Fyzikální terapie - ultrazvuk

Slouží jako doplněk fyzioterapeutické léčby. Ultrazvuk se používá zejména pro svůj myorelaxační a trofotropní účinek, tedy navození relaxace a prokrvení svalů. Aplikuje se například při bolesti svalů, po distorzích, při úponové bolesti.

Fyzikální terapie - Vacustyler, Slide styler

Fyzikální terapie - Vacustyler, Slide styler

Dva přístroje používající se k odstranění otoku dolních končetin a k podpoře cirkulace krve. Vacustyler je absolutní špička mezi přístroji. Podporuje jak přívod krve do dolní končetiny tak i její odvedení. Tím procvičuje stěny cév aniž by fakticky tlačil na dolní končetinu. Proto se používá i u bolestivých kotníků nebo kolen a výrazně tím urychluje hojení. Slide styler představuje nohavice, které se od kotníků směrem k pánvi postupně nafukují a tím redukují otok v dolní části končetiny.

DNS dle Koláře

DNS dle Koláře

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS).

Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie pomáhá sportovcům jak s prevencí zranění, tak při svalových dysbalancích, ale především taktéž napomáhá rychlejšímu návratu a zotavení po zranění.

Korekce vadného držení těla

Korekce vadného držení těla

Vyvíjející se dětský organismus má velice nestabilní držení těla, a proto je nutná systematická péče o kvalitu hybného systému od nejútlejšího věku.

Fyzioterapie
600 Kč 45 minut

anamnéza, diagnostika, terapie, pomoc v akutních stavech, úleva od bolesti, instruktáž cviků, poradenství, prevence

Fyzioterapie Online
400 Kč 45-60 minut (Skype / Facetime)
Vlejte na +420 777 766 492 nebo napište na zsiruckova@gmail.com

Kinesiotaping + Crosstape

Dle množství použitého materiálu a dle způsobu aplikace od 50 Kč
Crosstape: aplikace jednoho kusu 50 Kč

Pevné pásky

Dle množství použitého materiálu od 100 Kč

NIA

Hodina 130 Kč | Permanentka 110 Kč
Více informací o NIA zde.

Stélky do bot FORMTHOTICS

1500-1800 Kč, modelace vložek 300 Kč / 20 min, doúprava 100 Kč

napsat vzkaz

Zuzuana Širůčková

Mgr. Zuzana Širůčková

+420 386 323 094
+420 774 402 115

www.fyzio-rehab.cz
info@fyzio-rehab.cz

Adresa

Fyzioterapie - Mapa
Dům služeb - 2.patro
Senovážné náměstí 232/9, České Budějovice

NIA cvičení - Mapa
Studio Thinkyoga
Riegrova Krajinská 31, České Budějovice

Senovážné náměstí 232/9 Senovážné náměstí 232/9 Senovážné náměstí 232/9 Senovážné náměstí 232/9

Studium

2009–2012Mgr. studium fyzioterapie FTVS UK                                       2010–2011Studijní pobyt Katholieke Universiteit Leuven (Belgie)
2006–2009Bc. studium fyzioterapie FTVS UK    

Praxe

2013Instruktorka Nia ve studiu Thinkyoga
2012+VITALYM High Care Center
2012JuicyBerry - instruktorka cvičení Zdravá záda
2012Dvouměsíční stáž v USA
2011–2012MONADA - návštěvní služba
2009–2012THERAPYPOINT - fyzioterapeutka, instruktorka Bosu

Absolvované kurzy

2015Nia Green Belt Intensive Course (Christiansen)
2015Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (Kolář)
2014Terapeutický koncept BPP (Čápová)
2013Rehabilitační trénink a funkční sportovní terapie (Špringrová)
2013Fyzioterap. postupy a metody v těhotenství a po porodu (Špringrová)
2013NIA White Belt Intensive Course (Christiansen, von Tagen, Accinelli)
2012Surf Camp pro děti s ASD
2012Koncept Propriofoot (Špringrová)
2012Základní principy metody R. Brunkow A+B (Špringrová)
2011Kineziologická konf. 90. výročí MUDr. František Véle, CSc.
2011BOSU Core (Muller)
2010Dornova metoda a Breussova masáž (Prouzová, Lehrman)
2010Mobilizace žeber dle Mojžíšové (Volejníková)
2009Kinesiotaping (Špringrová)

Cvičení NIA České Budějovice

Think yoga

Studio Thinkyoga
Krajinská 31 (nová adresa!)
České Budějovice

Rezervace

Úterý v 16:00 od 1. září 2015
Cena 130 Kč | 110 Kč permanentka


+420 774 402 115
zuzana.nia@gmail.com


Informace

Zuzuana Širůčková

Více informací si můžete přečíst v našem letáku cvičení NIA.

Další informace a zdroje:
Facebook - Nia v Českých Budějovicích
www.thinkyoga.cz
www.nianow.com/zuzana

Napsat vzkaz

zrušit